Νεός Εργαστηριακός χώρος

Βελτιώνουμε συνεχώς τις εγκαταστάσεις μας και τις διαδικασίες μας προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε γαληνικά σκευάσματα ασφαλη και αποτελεσματικά